Framsida

Har du sett en fästing?

Genom att delta i kartläggningen av fästingarnas utbredning samlar du in värdefull information för naturvetenskaplig forskning.

Rapporterade fästingobservationer i Finland

Totalt 2023

143 751

Totalt 2024

44 890

Senaste 30 dagar

13 566

Senaste 7 dagar

2 593

Vad är Punkkilive?

Punkkilive är en app som Åbo universitet och Pfizer har utvecklat tillsammans. Avsikten med appen är att samla in värdefull data som universitetet kan utnyttja för undersökningar om fästingarnas utbredning i Finland.

Vi bjuder in alla till talkot, så att förekomsten av fästingar kan kartläggas så brett och aktuellt som möjligt.

Punkkilive som en del av fästingforskningen i Finland

Med hjälp av det unikt omfattande observationsmaterial som Punkkilive producerar kan vi bestämma var och när människor och keldjur stöter på fästingar. Identifiering av särskilda riskområden gör det möjligt att ta reda på vilka faktorer som förutsäger deras förekomst och rikta eventuella riskbegränsande åtgärder på ett effektivt sätt. Dessutom gör materialet det möjligt att kartlägga längden på fästingarnas aktivitetsperioder på olika håll i Finland.

Jani Sormunen
Jani Sormunen

Postdoktor, Åbo universitet, enheten för biodiversitet

Åbo universitets fästingforskare har under årens lopp haft stor nytta av medborgare som rör sig i naturen. Observation av fästingar vore inte möjlig i större skala i Finland med hjälp av endast ett fåtal forskare.

Redan efter ett år av Punkkilive kan tjänsten anses vara ett av Finlands framgångsrikaste medborgarprojekt inom forskning. Det sporrar också oss forskare framåt! Tack till er alla för era värdefulla observationer!

Ilari E. Sääksjärvi
Ilari E. Sääksjärvi

Professor, Åbo universitet, enheten för biodiversitet

Observationer dokumenterade på Punkkilive konkretiserar fint hur människor och fästingar möts idag.

Modern teknologi gör det möjligt att exakt, i realtid, följa naturen. Det är fantastiskt att notera att så många användare har blivit intresserade av att observera dessa småkryp. Jag har även funderat på framtida tjänster, som kunde möjliggöra noggrannare studier av fästingar och till exempel analyser av sjukdomsorsaker. Vi får se vad framtiden för med sig.

Eero Vesterinen
Eero Vesterinen

Universitetslektor, Åbo universitet, institutionen för biologi

Verkställande direktör, Bioname Oy

I samarbete med

Punkkilive är en kartapp som Åbo universitet och Pfizer har utvecklat tillsammans. Med hjälp av de fästingobservationerna som medborgarna har anmält kan forskarna kartlägga fästingarnas utbredning i Finland.