Framsida

Har du sett en fästing? Delta i kartläggningen av fästingarnas utbredning

Punkkilive är en app som Åbo universitet och Pfizer har utvecklat tillsammans. Avsikten med appen är att samla in värdefull data som universitetet kan utnyttja för undersökningar om fästingarnas utbredning i Finland. Vi bjuder in alla till talkot, så att förekomsten av fästingar kan kartläggas så brett och aktuellt som möjligt.

Anmäl dina egna fästingobservationer – du bidrar med värdefull information för naturvetenskaplig forskning.

Du kan enkelt lägga till dina fästingobservationer direkt på kartan med några klickningar. Fästingkartan uppdateras dagligen i takt med de observationer som anmälts till appen. Tack för att du hjälper oss med att samla in viktig information. Därigenom främjar du forskningen kring fästingar!